U bent van harte welkom op de website van De Stichting Naoberschap Zelhem. Hier vindt u alle informatie over de stichting en haar activiteiten. Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, of dat u van mening bent dat een verwijzing naar uw organisatie past in deze context, dan kunt u dit melden via ons contactformulier.

De Stichting Naoberschap Zelhem
- voor welzijn en noodhulp -

Beheer Oranjehof

De Stichting Naoberschap Zelhem exploiteert de Oranjehof als een ontmoetingscentrum waar een veelvoud aan activiteiten plaatsvinden en inloopspreekuren met een maatschappelijke en sociale functie.

Daarnaast is de Oranjehof in overleg en in beperkte mate beschikbaar voor andere activiteiten (vergadering, kleinschalige bijeenkomsten) voor de doelgroep, organisaties, verenigingen, e.d.

De Oranjehof wordt gerund door de beheerder en vrijwilligers.

Oranjehof

Pr.Beatrixstraat 41
7021 CD Zelhem
0314 622 074

Beheer

Michiel van Til
Joop Lenderink
beheerderoranjehof@naoberschapzelhem.nl

Spreekuren

Bloedafname en Trombosedienst van het Slingeland Ziekenhuis

De bloedafname voor de huisartsen, de trombosedienst en de specialisten van het ziekenhuis gebeurt door de Bloedafname en Trombosedienst van het Slingeland Ziekenhuis.

Dit vindt ook plaats in de Oranjehof op de aangegeven tijden.

Dagen Openingstijden
Maandag 08:00 - 09:30
Dinsdag  08:00 - 09:00
Woensdag en vrijdag 10:00 - 11:00
Rijbewijskeuring 75 jaar en ouder

De rijbewijskeuringen worden in de regel éénmaal per maand gehouden in De Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem.

U kunt zich voor deze keuringen aanmelden via telefoon 06 275 94 051, bij voorkeur tussen 18.00 en 19.00 uur. Het kan zijn dat u een keer geen gehoor krijgt, probeert u het dan later nog een keer op het genoemde tijdstip.

Procedure CBR-rijbewijskeuring 75+

  • Koop een CBR-Gezondheidsverklaring bij de gemeente (voor de gemeente Bronckhorst het gemeentehuis in Hengelo Gld) of digitaal via cbr.nl. Voor de digitale aanvraag dient u te beschikken over: DigiD-code, mobiele telefoon met sms en internet bankieren.
  • Stuur de Gezondheidsverklaring per post of digitaal naar het CBR
  • U ontvangt bericht van het CBR met daarbij Keuringsformulier(en) en ZD-code(es).
  • U kunt nu een afspraak plannen met de keuringsarts. Neem bij deze afspraak mee: alle keuringsformulier(en) en ZD-code(es), medicijnenlijst, ochtend urine en rijbewijs. De meeste CBR-verslagen kunnen in deze afspraak behandeld worden. Tijdens deze keuring kan de arts met u overleggen of u nog een vervolgkeuring bij een specialist moet ondergaan.
  • De arts vult digitaal het keuringsformulier(en) met behulp van de ZD-code(es) in.
  • Het keuringsformulier wordt op dezelfde dag van de keuring bij het CBR behandeld en afgerond.
  • U ontvangt bericht van het CBR, waarmee u naar de gemeente kan om het rijbewijs te verlengen.

De keuringskosten  zijn € 30,00 per keuring, met gepast geld te voldoen op de keuringsdag.

Spreekuur Sociaal Team

Voor vragen op het gebied van begeleiding, zorg, welzijn of werk, kunt u contact zoeken met de sociale consulenten van de Sociale Teams in de Gemeente Bronckhorst.

De gemeente Bronckhorst beschikt over vijf teams die hét aanspreekpunt zijn voor alle inwoners, jong en oud, die een vraag hebben op het gebied van begeleiding en zorg, welzijn of werk.

Sociaal Team Bronckhorst Oost: Zelhem en Halle

Locatie: Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem

Bereikbaarheid: zowel telefonisch als inloop.

Telefonisch bereikbaar. O575 750 250

Dagen Openingstijden
Maandag 08:30 - 12:30
Dinsdag en donderdag 13:00 - 17:00
Woensdag en vrijdag alleen op afspraak
Gebiedsambtenaar

Inwoners en organisaties in Bronckhorst hebben zoveel goede ideeën, maar weten niet altijd hoe ze die ideeën kunnen uitvoeren. Het zou toch mooi zijn als we van inwoners uit een kern weten wat ze willen en kunnen en hen dan kunnen helpen om initiatieven te ontwikkelen.

Gebiedsambtenaren, hebben daarom als taak meer contact te zoeken in de kernen en een schakel te zijn in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Ze kunnen u als sparringpartner bijvoorbeeld de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden, etc.

Daarbij bepalen zij niet wat er gaat gebeuren in uw woonomgeving, dat doet u als inwoner of organisatie zelf. Maar de gemeente is graag betrokken, draagt een steentje bij, en waar wij verplichtingen hebben vervullen wij die natuurlijk.

Gebiedsambtenaren Bronckhorst Oost: Zelhem en Halle: telefonisch bereikbaar. O575 750 250

Wijkagent

Iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is er een inloopspreekuur bij de wijkagent in de Oranjehof.

Pro Wonen

Iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is er een inloopspreekuur bij een adviseur in de Oranjehof.

Kunst in de Oranjehof

De Stichting Naoberschap Zelhem biedt Zelhemse kunstenaars de gelegenheid hun kunststukken te exposeren in de Oranjehof. Er zijn inmiddels veel verrassende exposities geweest. We nodigen en dagen kunstenaars gaarne uit hun kunststukken in de Oranjehof te exposeren. U kunt hierover contact opnemen met de beheerder van de Oranjehof.