U bent van harte welkom op de website van De Stichting Naoberschap Zelhem. Hier vindt u alle informatie over de stichting en haar activiteiten. Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, of dat u van mening bent dat een verwijzing naar uw organisatie past in deze context, dan kunt u dit melden via ons contactformulier.

De Stichting Naoberschap Zelhem
- voor welzijn en noodhulp -

Sport en Spel

Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een mooie manier om andere mensen te ontmoeten

Bewegen voor ouderen

De bewegingsactiviteit Fit door Bewegen bevat een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Bij de oefeningen wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei materialen en muziek. De lessen worden zo gegeven dat iedereen op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. Ook als u eerder weinig of niet aan sport hebt gedaan, kunt u meedoen. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde begeleiders. En zijn bedoeld voor iedereen, zowel dames als heren die actief willen bewegen. Na afloop van de les is er gelegenheid om iets te drinken of gezellig met andere bezoekers sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

Iedereen die belangstelling heeft kan enkele keren gratis deelnemen om te ervaren of het bevalt.

De kosten voor Fit door Bewegen zijn € 12,50 per maand. De betaling gebeurt door middel van een automatische incasso, waarvoor u een machtiging verleent.

Fit door bewegen wordt gegeven op:

  • Maandag 10.00 – 11.00 uur in de Pokkershutte IJzevoorde.
  • Maandag 10.30 – 11.15 uur in Dorpshuis De Korenaar Halle.
  • Dinsdag  10.00 – 11.00 uur in de Oranjehof Zelhem.
Aqua Sportief Bewegen in Water

De bewegingsactiviteit Aqua Sportief Bewegen in Water bevat een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Bij de oefeningen wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei materialen en muziek. De lessen worden zo gegeven dat iedereen op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. Ook als u eerder weinig of niet aan sport hebt gedaan kunt u meedoen. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde begeleiders. De lessen zijn voor iedereen, zowel dames als heren die actief willen bewegen.
Na afloop van de les is er gelegenheid om iets te drinken of gezellig met andere bezoekers sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. Iedereen die belangstelling heeft kan enkele keren gratis deelnemen om te ervaren of het bevalt.

De kosten voor Aqua Sportief Bewegen in Water zijn: €15.00 per maand. De betaling gebeurt door middel van een automatische incasso, waarvoor u een machtiging verleent.

Aqua Sportief Bewegen in Water wordt gegeven:

  • Maandag van 13.00– 14.00 uur en 14.00– 15.00 uur in zwembad “de Brink” Zelhem.
Jeu de boules

Zo lang als het weer het toelaat, wordt elke woensdagmorgen en -middag jeu de boules gespeeld op de baan voor De Brink. Wel zelf uw drinken/eten meenemen voor in de pauze. Nieuwe deelnemers zijn uiteraard altijd hartelijk welkom.

Voor informatie kunt u eveneens terecht tijdens de activiteit op de betreffende locatie.

  • Van 14.00 – 16.00 uur kunt u hier terecht om samen de boules te laten rollen.
Fietsgroep

Wekelijks wordt in de maanden april t/m oktober op de donderdagmiddag een fietstocht uitgezet. De fietstocht bedraagt ca. 15/20 km. Gemiddeld éénmaal per maand is er een dagtocht waarbij de afstand ca. 45 km. bedraagt. Onderweg wordt er koffiegedronken en bij de dagtocht wordt tussen de middag een lunch gebruikt.

Verzamel- en vertrekpunt is de Oranjehof om 14.00 uur en de dagtocht om 09.30 uur. In de wintermaanden worden in de Oranjehof gezellige winterbijeenkomsten georganiseerd.

Voor meer informatie over de fietsgroep kunt u eveneens contact opnemen met:

  • Han en Gerrie Til, Telefoon: 06 491 35 536.
  • Fietstocht verzamelen om 14.00 uur.
  • Dagtocht verzamelen om 09.30 uur. 
Koersbal

Deze activiteit is elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in de Oranjehof. De consumpties zijn voor eigen rekening.

Kom gerust een keer kijken, nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom.